Servlet Yaşam Döngüsü

Merhaba Arkadaşlar,

Bu derste Servlet’in yaşam döngüsü nasıl başlar ve devam eder bu bakacağız.Adından anlaşılacağı gibi olayın içinde yaşam var yani bir istek gelir,cevap verilir ve daha sonra yok olur. Döngüdeki en önemli nokta Servlet’in service() metodudur bu metod gelen isteğin tipine bakar ve bu isteğe uygun belli metodları çalıştırır.

 • Servlet init() metodu ile başlatılır.
 • Başladıktan sonra service() metodu ile istemci isteği işlemek için çağırır.
 • Daha sonra destroy() metodu ile sonlandırılır.
 • Son olarak servlet  JVM çöp toplayıcısı tarafından toplanır.

servlet

Bu yazımı burada sonlandırıyorum. Herkese iyi çalışmalar.

JSP’de Tarih Formatları

JSP’de genel olarak kullanılan tarih formatları

<jsp:useBean id='clock' scope='page' class='dates.JspCalendar' type="dates.JspCalendar"/>
 
Ayın Kaçı: <jsp:getProperty name="clock" property="dayOfMonth"/>
Hangi yıl: <jsp:getProperty name="clock" property="year"/>
Hangi Ay: <jsp:getProperty name="clock" property="month"/>
Saat:   <jsp:getProperty name="clock" property="time"/>
Tarih:   <jsp:getProperty name="clock" property="date"/>
Gün:    <jsp:getProperty name="clock" property="day"/>
Yılın Kaçıncı günü:  <jsp:getProperty name="clock" property="dayOfYear"/>
Yılın Kaçıncı Haftası: <jsp:getProperty name="clock" property="weekOfYear"/>

JSP Cookie(Çerez) Kullanımı

Merhaba Arkadaşlar,
Bu derste JSP’de Cookie(Çerez) nasıl kullanılır buna bakacağız.Öncelikle Cookieler ne işe yarar buna bakalım,Cookie(Çerez) bir kullanıcının girdiği sitede bilgilerini bilgisayarımızda bırakmasıdır.Yani bir sitede kullanıcı
adı girdiğimizde aynı sitede başka sayfalarda gezindiğimizde tekrar kullanıcı adı girmemize gerek kalmamasına yarıyor.
Nasıl kullanıldığına bakalım.

<%
 Cookie[] cookies = request.getCookies();
 if (cookies == null)
  cookies = new Cookie[0];
 Date ziyaret = new Date(); //tarihi alıyoruz
 
 Cookie c = new Cookie("lastVisit",""+ziyaret); //Cookie iki paretmetre alıyor 
 response.addCookie(c);             //Biri Cookie ismi diyeri ise degeridir.
 
 String isim = request.getParameter("isim");  //parametre degerlerini alıyoruz
 String deger = request.getParameter("deger");
 Cookie ekle = null;
 if (isim!=null && deger!=null && isim.length()>0) {
  ekle = new Cookie(name,value);       //parametre degerleri kontrol ediliyor
  response.addCookie(ekle);
 }
%>

yukarıda yapılanlar Cookie oluşturma ve ekleme

  Ziyaret Saati <%= ziyaret %><BR>      //Ziyaret Saati
  Sıra <%= cookies.length %><BR>
  <H2>Cookies</H2>
  <%
  for (int i=0; i<cookies.length; i++) {
   out.println(cookies[i].getName()+":\t"+ //Cookieler sıralanıyor
    cookies[i].getValue()+"<BR>");
 
   if (ekle!=null && ekle.getName().equals(cookies[i].getName()))
    ekle = null;             
  }
 
  if (ekle != null)
   out.println("yeni cookie: "+ekle.getName()+":\t"+
    ekle.getValue()+"<BR>");
  %>
 
  <H2>Yeni Cookie</H2>
  <FORM>
   <P>Isim :<INPUT TYPE='TEXT' NAME='isim'></P>
   <P>Deger : <INPUT TYPE='TEXT' NAME='deger'></P> //Formlar
   <INPUT TYPE='SUBMIT' VALUE='Yeni Deger Ekle'>
  </FORM>

Java MySQL Database Connection

Merhaba Arkadaşlar,
Bu yazıda Java ile MySQL arasında nasıl bağlantı kurulur buna bakacağız ve blog veritabanı altındaki üyeler tablosuna bir veri ekleme yapacağız.Veritabanı işlemlerini yapabilmek MySQL Kütüphanesini indirmemiz gerekiyor daha sonra Projemizin lib Kısmına sürükle bırak ile projemize Mysql Connector dahil ediyoruz.

mysql image

Ben Mysql’e bağlanmak için Xampp kullanıyorum siz farklı bir programda kullanabilirsiniz.Daha sonra

 
  try {
	Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
	java.sql.Connection cnn =
    DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/blog","root","2333");
	java.sql.Statement st = cnn.createStatement();
	st.addBatch("insert into uyeler values('yakup','gultekin',5,3) ");	
	st.executeBatch();		
  } catch (Exception e) {
 
	}
java.sql.Connection cnn =
DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/blog","root","2333");

Burda Veritabanı ile bağlantı işlemini yapıyoruz getConnection üç parametre alıyor ilk parametre veritabanın bulundugu yer ikinci parametre veritabanına giriş için gerekli kullanıcı adı üçüncü parametre ise eğer veritabanın bir şifresi var ise şifresini yazıyoruz.

java.sql.Statement st = cnn.createStatement();

Statement nesnesini sorgu oluşturmak için oluşturuyoruz.

st.addBatch("insert into uyeler values('yakup','gultekin',5,3) ");

burada sorguyu olusturuyoruz daha sonra sorguyu çalıştırıyoruz.Bu yaptığımız işlemleri try-catch bloguna almamız gerekli istenmeyen bir durumda hata fırlatmak için Bu yazımı burada sonlandırıyorum.
veritabanı

Session Kullanımı

Merhaba Arkdaşlar, Bu yazıda Sessionlarla ilgili küçük bir örnek uygulama yapacağız.Session nasıl oluşturulur ve Session nasıl kapatılır index.jsp adında bir sayfa acalım ve kullanıcı girişi sayfasını tasarlıyalım.

<form action="kontrol" method="post">
<h2>Kullanici Girisi</h2>
<input type="submit" value="sifre" />
<table cellspacing="5" cellpadding="5">
<tbody>
<tr>
<td>Kullanici Adi</td>
<td><input type="text" name="isim" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Sifre</td>
<td><input type="text" name="sifre" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</form>

form bilgilerini post motodu ile kontrol servletimize yoluyoruz ve burada bilgileri kontrol ediyoruz kontrol servletimizide olusturalım.

String isim = request.getParameter("isim");
String sifre = request.getParameter("sifre");
 
   if(isim.equals("vural") &amp;&amp; sifre.equals("2333"))
	{
	 request.getSession().setAttribute("kullaniciadi",isim);//Session burda olusturuluyor.
	 response.sendRedirect("anasayfa.jsp");         //Yönlendirme burda yapılıyor
 
	}else{
		response.getWriter().write("Kullanici Girisi Basarisiz");
	}

Ve kontrol işleminden sonra anasayfa.jsp’de aldıgımız bilgileri gösterelim

String kullaniciadi = (String)request.getSession().getAttribute("kullaniciadi");

Hosgeldin..

vural

Bu yazımı burada bitiriyorum herkeze iyi çalışmalar.