AngularJS Direktifleri (Directive)

Merhaba arkadaşlar önceki yazıda AngularJS‘den biraz bahsetmiştik.Bu derste AngularJS ile ufak bir örnek yapacağız.AngularJS resmi sitesinden kütüphaneyi indirelim ve çalışacağımız klasör içine aktaralım.Programlamada gelenek olan Hello World yazdıralım :D.

Standart html sayfasından farklı olarak dikkatimizi çeken ng-app ve ng-model bunlar ile AngularJS kodları yorumlanıyor. ng-app direktividen itibaren AngularJS kodlarımızı yazmaya başlıyoruz. ng-model direktivi ile inputumuza girilen değeri {{}} süslü parantezler içinde kullabiriz

CodeIgniter Active Record Sınıfı

CodeIgniter’da veritabanı işlemlerini active record sınıfı ile yapıyoruz kullanımı oldukça kolaydır.Öncelikle config dizini altındaki database.php veritabanı ayarlarını yapıyoruz.Daha sonra application
dizini altındaki model klasöründe bir sınıf oluşturuyoruz burada önemli oluşturduğumuz dosyanın isminin sonuna model ekliyoruz.Örnek olarak vt_model.php ve model katmanında yazdırma işlemleri yapılmaz MVC mantığına aykırıdır.

class uye_model extends CI_Model{
 
  function __construct()
  {
    parent::__construct();
    $this->load->database();  //database load ediyoruz.
  }
 
}

veritanı işlemleri için listele adında bir fonksiyon yazalım.

  public function listele(){
      $this->db->select("*");
      $this->db->from("kisiler");
      $sorgu = $this->db->get();      //kişiler tablosundaki bütün verileri çekiyoruz.
      return $sorgu->result_array();    //sonucu return ederek yolluyoruz.
  }

yazdığımız fonksiyonu Controller’ımızda çalıtırıyoruz.

class Anasayfa extends CI_Controller {
public function index()
	{
		$this->load->view('ana_view');
		$this->load->database();
	}
 public function uyeGoster(){
 $this->load->model('uye_model'); //modelimizi yüklüyoruz
 $this->uye_model->listele();   //listele adındaki fonksiyonumuzu çalıştırıyoruz.
 }
}

fonksiyonumuza index.php/anasayfa/uyeGoster dizininde ulaşabiliriz.
where kullanımıda şu şekilde

$this->db->where("id",1);

veya daha farklı olarak koşulları bir diziye aktararak olabilir.
like kullanımıda şu şekilde

$this->db->like("uye_ad","vural");