CodeIgniter ile Controller Kullanımı

Bu yazıda Codeigniter’in Controller dosyasının kullanımına bakacağız. Controller dosyası default olarak şu şekilde gelmektedir.

class Blog extends CI_Controller {
 
	public function index()
	{
		$this->load->view('welcome_message');
	}
 
}

Bu dosyaya ci/index.php/blog/ adresinden ulaşıyoruz.Bu sınıfı belirtirken ilk harfi büyük olmalı yani büyük olması programlama ahlakı yönünden doğrudur küçük yazdığımızda hata almayız.

<?php
class blog extends CI_Controller {
 
}
</php>
Controller dosyasında bir fonksiyon yazdığımızda fonksiyona classın altında erişiriz.Örnek olarak bir fonksiyon yazdığımızda 
<pre lang="php">
class blog extends CI_Controller {
 
	public function index()
	{
		$this->load->view('welcome_message');
	}
 
	function hello(){
		echo "hello";
	}
}
?>

ci/index.php/blog/hello bu adresten ulaşırız.
Oluşturduğumuz bir fonksiyona parametre yollamak istersek adres yolunda slahs koyarak belirtiriz.

class blog extends CI_Controller {
 
	function deneme($a,$b){
		echo $a+$b;
	}
}

ci/index.php/blog/deneme/2/5 şeklinde parametreleri göndeririz sonuc olarak bize 7 sonucunu gösterir.

CodeIginiter Kütüphanelerine Ulaşma

Codeigniter Framework’ü kullanırken bazı durumlarda kullanım kolaylığı sağladığını görüyoruz.Bunlardan biride kendi içerisindeki kütüphaneleri kullanma Codeigniter’da fonksiyonları Helper dosyasında yazıyoruz.Bunun dışında kendi içindeki fonksiyonları kullanmak için get_instance() fonksiyonu kullanılır.Örnek olarak Codeigniter objesini değişkene atayalım.

$string = "vuralusenc@gmail.com";
 
$ci =& get_instance();

Objeyi atadıktan sonra $this yerine artık değişkeni kullanmamız gerekecek. PHP4 kullanıyorsanız get_instance() fonksiyonunu sınıfın contructor kısmından çağırmaktan kaçınmalısınız .Oluşturduğumuz objeyi Codeigniter’in şifreleme kütüphanesi olan encrypt için kullanalım.

$ci->load->library("encrypt");
$string = $ci->encrypt->encode($string);

burada önemli olan get_instance() fonksiyonun bir değişkene aktarılmasıdır.

AngularJS Genel Bakış

1379412346_angular
Merhaba arkadaşlar bugün AngularJS’nin bize sunduklarına bakacağız.AngularJS bir javascript uygulama çatısıdır.MVC(Model-View-Controller) Tasarım yapısını kullanır.Ayrıca MIT Lisansı ile kullanıcılara sunulmuştur.

AngularJS Avantajları
AngularJS hedef olarak static olan HTML sayfalarını dinamik halde kullanmamıza yarar.
Daha Anlaşılır bir kod yapısı içerir.
Modüler geliştirme sunar bu tekrar programlama için büyük kolaylık sağlar.
AngularJS’nin diğerlerinde ayırdığı en önemli özelliği HTML sayfasının davranışlarını değiştirmek.

AngularJS MVC

modern-web-applications-using-angularjs-15-638
Aslında AngularJS’nin MVC yapısında olup olmadığı tartışılıyor ancak genel olarak MVC yapısında olduğu kabul edilir.
AngularJS’de MVC şu şekildedir.
MVVM -> Model View View-Model
View-Model -> $scope
MVW -> Model View Whatever

AngularJS Farkı
AngularJS’den önce kod yapısı

AngularJs’den Sonra kod yapısı

AngularJS’nin en önemli özellikleri
Scope              Filters
Model             Module
View               Injector
Controller     Services
Directive

Bu yazıda AngularJS kısa olarak bahsettik herkese iyi çalışmalar.