Servlet Yaşam Döngüsü

Merhaba Arkadaşlar,

Bu derste Servlet’in yaşam döngüsü nasıl başlar ve devam eder bu bakacağız.Adından anlaşılacağı gibi olayın içinde yaşam var yani bir istek gelir,cevap verilir ve daha sonra yok olur. Döngüdeki en önemli nokta Servlet’in service() metodudur bu metod gelen isteğin tipine bakar ve bu isteğe uygun belli metodları çalıştırır.

 • Servlet init() metodu ile başlatılır.
 • Başladıktan sonra service() metodu ile istemci isteği işlemek için çağırır.
 • Daha sonra destroy() metodu ile sonlandırılır.
 • Son olarak servlet  JVM çöp toplayıcısı tarafından toplanır.

servlet

Bu yazımı burada sonlandırıyorum. Herkese iyi çalışmalar.

Length Fonksiyonun Kullanımı

String ve Array için uzunluğu almada length fonksiyonunu kullanırız.

int[] dizi= new int[5];
System.out.println("dizi  "+dizi.length);
 
String string= "vuralusenc@gmail.com";
System.out.println("string "+string.length());

Çıktı
dizi      5
string 20

JSP’de Tarih Formatları

JSP’de genel olarak kullanılan tarih formatları

<jsp:useBean id='clock' scope='page' class='dates.JspCalendar' type="dates.JspCalendar"/>
 
Ayın Kaçı: <jsp:getProperty name="clock" property="dayOfMonth"/>
Hangi yıl: <jsp:getProperty name="clock" property="year"/>
Hangi Ay: <jsp:getProperty name="clock" property="month"/>
Saat:   <jsp:getProperty name="clock" property="time"/>
Tarih:   <jsp:getProperty name="clock" property="date"/>
Gün:    <jsp:getProperty name="clock" property="day"/>
Yılın Kaçıncı günü:  <jsp:getProperty name="clock" property="dayOfYear"/>
Yılın Kaçıncı Haftası: <jsp:getProperty name="clock" property="weekOfYear"/>

JSP Cookie(Çerez) Kullanımı

Merhaba Arkadaşlar,
Bu derste JSP’de Cookie(Çerez) nasıl kullanılır buna bakacağız.Öncelikle Cookieler ne işe yarar buna bakalım,Cookie(Çerez) bir kullanıcının girdiği sitede bilgilerini bilgisayarımızda bırakmasıdır.Yani bir sitede kullanıcı
adı girdiğimizde aynı sitede başka sayfalarda gezindiğimizde tekrar kullanıcı adı girmemize gerek kalmamasına yarıyor.
Nasıl kullanıldığına bakalım.

<%
 Cookie[] cookies = request.getCookies();
 if (cookies == null)
  cookies = new Cookie[0];
 Date ziyaret = new Date(); //tarihi alıyoruz
 
 Cookie c = new Cookie("lastVisit",""+ziyaret); //Cookie iki paretmetre alıyor 
 response.addCookie(c);             //Biri Cookie ismi diyeri ise degeridir.
 
 String isim = request.getParameter("isim");  //parametre degerlerini alıyoruz
 String deger = request.getParameter("deger");
 Cookie ekle = null;
 if (isim!=null && deger!=null && isim.length()>0) {
  ekle = new Cookie(name,value);       //parametre degerleri kontrol ediliyor
  response.addCookie(ekle);
 }
%>

yukarıda yapılanlar Cookie oluşturma ve ekleme

  Ziyaret Saati <%= ziyaret %><BR>      //Ziyaret Saati
  Sıra <%= cookies.length %><BR>
  <H2>Cookies</H2>
  <%
  for (int i=0; i<cookies.length; i++) {
   out.println(cookies[i].getName()+":\t"+ //Cookieler sıralanıyor
    cookies[i].getValue()+"<BR>");
 
   if (ekle!=null && ekle.getName().equals(cookies[i].getName()))
    ekle = null;             
  }
 
  if (ekle != null)
   out.println("yeni cookie: "+ekle.getName()+":\t"+
    ekle.getValue()+"<BR>");
  %>
 
  <H2>Yeni Cookie</H2>
  <FORM>
   <P>Isim :<INPUT TYPE='TEXT' NAME='isim'></P>
   <P>Deger : <INPUT TYPE='TEXT' NAME='deger'></P> //Formlar
   <INPUT TYPE='SUBMIT' VALUE='Yeni Deger Ekle'>
  </FORM>

jQuery Gizleme (hide) Metodu

Merhaba Arkadaşlar,
jQuery’de gizleme metodundan bahsedeceğiz.Öncelikle jQuery Kütüphanemizi buradan indirelim. Daha sonra jQueryde nesne secme olayına geçelim.

$("p") //paragraf nesnesi seçme
$("div.usenc") //div nesnesi seçme

örnek kullanım

<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
 $(".vrl").click(function(){
  $(this).hide();
 });
});
</script>
</head>
<div class="vrl">vural</div>
</body>