Session Kullanımı

Merhaba Arkdaşlar, Bu yazıda Sessionlarla ilgili küçük bir örnek uygulama yapacağız.Session nasıl oluşturulur ve Session nasıl kapatılır index.jsp adında bir sayfa acalım ve kullanıcı girişi sayfasını tasarlıyalım.

<form action="kontrol" method="post">
<h2>Kullanici Girisi</h2>
<input type="submit" value="sifre" />
<table cellspacing="5" cellpadding="5">
<tbody>
<tr>
<td>Kullanici Adi</td>
<td><input type="text" name="isim" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Sifre</td>
<td><input type="text" name="sifre" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</form>

form bilgilerini post motodu ile kontrol servletimize yoluyoruz ve burada bilgileri kontrol ediyoruz kontrol servletimizide olusturalım.

String isim = request.getParameter("isim");
String sifre = request.getParameter("sifre");
 
   if(isim.equals("vural") &amp;&amp; sifre.equals("2333"))
	{
	 request.getSession().setAttribute("kullaniciadi",isim);//Session burda olusturuluyor.
	 response.sendRedirect("anasayfa.jsp");         //Yönlendirme burda yapılıyor
 
	}else{
		response.getWriter().write("Kullanici Girisi Basarisiz");
	}

Ve kontrol işleminden sonra anasayfa.jsp’de aldıgımız bilgileri gösterelim

String kullaniciadi = (String)request.getSession().getAttribute("kullaniciadi");

Hosgeldin..

vural

Bu yazımı burada bitiriyorum herkeze iyi çalışmalar.

Java Servlet Nedir ?

Merhaba Arkadaşlar,
Bu yazıda Servlet ne olduğu ve nasıl çalıştını inceliyeceğiz.Bu konuyla ilgili internette bilgiler var türkçe olarakta ancak ben blogtaki yazılarımı kendime not tutar gibi yazdığım için bu konuyuda yazmak istedim.

Servlet bir web sayfasını dinamik hale getiren bir yapıdır daha önceleri web sayfalarına kullanıcı bilgi gönderemiyordu yani bir işlem yapamıyordu daha sonraları web sayfalarında kullanıcılardan veri alınarak işlenip tekrar kullanıcıya işlemlerin sonucları geri gösterilmesi önemli olmuştur.

Servlet Nasıl Çalışır ?
Sevletin çalışma mantığı kullanıcıdan aldıgı bilgilere göre sonuç üreten Java sınıflarıdır.Ürettiği sonuçlar HTML tipindede olabilir veya farklı bir biçindede olabilir.
ennnnnnnnn

 • Kullanıcı gönderdiği form bilgisini veya ulaşmak istediği bilgiyi girer.
 • Web sunucusu tarafından kullanıcı isteği alınır ve buna uygun Servlete gönderilir
 • Servlet kendisine gelen veriyi okur ve bir sonuç üretir bu sonuc HTML veya başka bir biçinde olabilir
 • Servlet sonucu sunucuya yollar ve sunucuda sonucu kullanıcıya gönderir.

Bu yazıyı burda bitiriyorum herkeze iyi çalışmlar.

jQuery .focusin() ve .focusout() Metodu

Merhaba Arkadaşlar,
Bu yazıda jQuery ile focusin ve focusout metodları nasıl kullanılır buna bakacağız.Öncelikle Jquery Kütüphanemizi buradan indirelim ve sayfamıza dahil edelim.

<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js"></script>

daha sonra bir input text oluşturalım ve Jquery focusin metodumuzu yazalım.

<script type="text/javascript">
      $(function(){
      	$(":text").focusin(function(){
      		$(this).css('background-color','#dfdbdb');
      	});
      });
  </script>

aynı şekilde focusout metodunuda kullanabiliriz.

<script type="text/javascript">
      $(function(){
      	$(":text").focusout(function(){
      		$(this).css('background-color','#dfdbdb');
      	});
      });
  </script>

Herkeze iyi çalismalar

JSP & Servlet ile Sayfalama

Merhaba arkadaşlar,
Bu yazıda sizlere Jsp ve Servlet ile bir menu olusturup sayfalama yapacağız.Hemen projemizi başlatalım ve Jsp kısmında menuyu tasarlıyalım.

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
  pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<title>Insert title here</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
<ul id="menu">
	<li><a href="KontrolServlet?sayfa=anasayfa">Ana Sayfa</a></li>
	<li><a href="KontrolServlet?sayfa=hakkimizda">Hakkimizda</a></li>
	<li><a href="KontrolServlet?sayfa=iletisim">Iletisim</a></li>
</ul>
</body>
</html>

Burada menüye görsellik katmak için Css sayfamıza şu kodla dahil ediyoruz

		<link rel="stylesheet" href="style.css />

Web-Content’i sağ tıklayıp index.jsp ile aynı dizinde olan bir css sayfası açalım ismine dikkat edelim style.css yapmıştık ve menümüzü biraz düzeltelim.

@CHARSET "UTF-8";
#menu {
	margin: 0px;
	padding: 0px;
	list-style-type: none;
}
#menu li {
	float: left;
	width: 150px;
	position: relative;
}
#menu a {
	font-family: "Times New Roman", Times, serif;
	font-size: 16px;
	color: #FFFFFF;
	text-decoration: none;
	background-color: #00CCFF;
	display: block;
	padding-top: 5px;
	padding-right: 5px;
	border: 1px solid #00CCFF;
	text-align: center;
	line-height: 30px;
	margin-right: 2px;
}
#menu a:hover {
	background-color: #0099FF;

Menümüz şu şekilde oluşacaktır

menuasd

Daha sonrda tıkladığımız bağlantıyı bir değişkene aktaracamız bir sayfa adında bir servlet oluşturalım
ve burda sadece getParameter() ile bağlantıyı bir değişkene aktaralım

@WebServlet("/sayfa")
public class sayfa extends HttpServlet {
	private static final long serialVersionUID = 1L;
 
  public sayfa() {
    super();
 
  }
 
	protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
		 doPost(request, response);
	}
 
	protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
		String sayfa = request.getParameter("sayfa");
		response.sendRedirect(sayfa);
	}
 
}

daha sonra bir kontrol yapısı oluşturmalıyız yani sayfa servletinden aldığımız değişkeni başka bir servlet içinde neye eşit olduna bakmalıyız.Bunun içinde bir tane daha KontrolServlet adında servlet oluşturmalıyız

@WebServlet("/KontrolServlet")
public class KontrolServlet extends HttpServlet {
	private static final long serialVersionUID = 1L;
 
  public KontrolServlet() {
    super();
    // TODO Auto-generated constructor stub
  }
 
	protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
		// TODO Auto-generated method stub
		doPost(request, response);
	}
 
	protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
		// TODO Auto-generated method stub
		String sayfa = request.getParameter("sayfa");
 
		if(sayfa.equals("anasayfa")){
				request.getRequestDispatcher("anasayfa").forward(request, response);
			}else if(sayfa.equals("hakkimizda")){
					request.getRequestDispatcher("hakkimizda").forward(request, response);
				}else if(sayfa.equals("iletisim")){
					request.getRequestDispatcher("iletisim").forward(request, response);
				}	
	}
 
}

Burada basit bir şekilde if else yapısı ile gelen degişkenin neye eşit olduguna bakıyoruz ve eşit oldugu sayfaya yönlendiriyoruz.
asdasd
hakkimizda
iletisim
Sayfadaki url baktığımızda nerede olugumuzu gösteriyor ve yazılarda geliyor.Yazımı burada sonlandırıyorum herkese iyi çalışmalar

JSP & Servlet ile İletişim Formu

Merhaba Arkadaşlar,
Bu yazıda Jsp ve Servlet kullanarak basit bir iletişim formu yapacağız.İletişim formunda kulllanıcı adı,şifre ve mesaj kısmı olacaktır.Kullanıcı adı ve şifreyi doğru girince servlet bunları ekran çıktısı olarak vericek.Öncelikle bir tane index.jsp dosyası açalım ve tasarımını yapalım.

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
  pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
<form method="post" action="kullaniciservlet" >
<h2>Iletisim Formu</h2>
<table cellpadding="5" cellspacing="5">
 <tr>
  <td>Kullanici Adi</td>
  <td><input type="text" name="kadi"></td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Sifre</td>
  <td><input type="password" name="sifre"></td>
 </tr>
  <tr>
  <td>Mesaj</td>
  <td><textarea rows="3" cols="30" name="mesaj"></textarea></td>
 </tr>
 <td></td>
 <td><input type="submit" value="sifre"></tr>
</table>
 
</form>
</body>
</html>

Formumuz bu şekilde oluşturacağız.

Adsız

Daha sonra Java Resources klasoru altında bir IletisimServlet oluşturalım.Formu oluştuturken post metodu ile gonderiyoruz ve action kısmına servletimizin adını yazıyoruz.

Formdaki bilgileri şu şekilde alıyoruz request ile istekleri getParameter() sayesinde değişkenlere atıyoruz.

 String kadi = request.getParameter("kadi");
 String sifre = request.getParameter("sifre");
 String mesaj = request.getParameter("mesaj");

Dökümanın Tipini HTML olarak belirtiyoruz bu kod parçacığı ile

  response.setContentType("text/html");

daha sonra formdan aldığımız bilgileri servletimiz içinde eğer bizim verdiğimiz kullanıcı adı ve şifreyle girmiş ise
ekran çıktısı olarak yazdırılacak bunu içinde şunu yazıyoruz.

if(kadi.equals("vural")){
			if(sifre.equals("123")){
				response.getWriter().write("Kullanici Adi: "+kadi+"
"+
										  "Mesaj: "+mesaj);														
				}else{
					response.getWriter().write("Sifre Yanlis");
				}
		}else{
			response.getWriter().write("Kullanici Adi Yanlis");
		}
	}

Bu yazımı burada sonlandırıyorum herkeze iyi çalışmalar